Životopis

Životopis

Zamestnanie:

Živnostník – odchyty vtáctva v obchodných priestoroch, konzultácie pri odborných posudkoch, konzultácie pri tvorbe zájazdov

Odborné skúsenosti:

2004 – jeden z vedúcich medzinárodného skautského tábora Tatracor

2007 – angažovanie sa v kauze ťažby v Tichej a Kôprovej doline

2009-2013 – člen Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave

2012-2013 – predseda Študentskej komory Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave

2012 – jeden z autorov plánu na rozvoj NP Poloniny: Projekt Divočina

2012 – jeden z organizátorov protestov Gorila

2018 – vstup do strany SPOLU občianska demokracia

  • člen akčných skupín v rámci strany: šport, doprava, životné prostredie, verejná správa, cestovný ruch
  • gestor akčnej skupiny v rámci strany: regionálny rozvoj

Dosiahnuté vzdelanie:

Vysokoškolské Mgr.

2007 – Gymnázium Modra

2013 – Univerzita Komenského Bratislava, Prírodovedecká fakulta,  Regionálna geografia, regionálny rozvoj a európska integrácia

Záľuby:

Rodina

Šport (beh aktívne)

Cestovanie

Geografia

Príroda

História

Tradície

Geopolitika

Kinematografia