Mgr. Juraj Dobšovič

Mgr. Juraj Dobšovič

Program pre komunálne voľby 2018

V roku 2018 som sa rozhodol kandidovať v komunálnych voľbách do miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Rača, preto by som Vám rád predstavil svoj program. Kandidujem s podporou Team Vallo, Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia.

Viem, že nie som žiadny čarodejník a splniť všetky body programu bude neľahký boj, ale rád by som sa pokúsil hájiť záujmy občanov Rače a nie záujmy ľudí a organizácií, ktoré sa snažia na našej mestskej časti iba priživiť.

Na splnenie niektorých bodov stačí len dobrá vôľa, na iné treba nájsť široký konsenzus medzi poslancami a starostom Rače, na ďalšie je nutné aj mesto či kraj. Dokonca sa tu objavuje aj bod, ktorý považujem za najťažší, pretože vyžaduje spoluprácu šiestich rôznych organizácií.

Uvedomujem si, že bez fungujúcej spolupráce nebudem schopný zmeniť všetko tak, ako považujem za správne, ale rád by som sa o to aspoň pokúsil. Som pripravený do boja poskytnúť svoje znalosti, skúsenosti, srdce a dušu.

Mesto považujem za živý organizmus. Rozvíja sa a mení vo všetkých smeroch. Zmeny sú často nepredvídateľné a treba na ne pružne reagovať. Snažil som sa, aby program reflektoval aj zmeny, ktoré nás ovplyvnia v najbližšom čase (klimatické zmeny, výstavba diaľničného úseku Rača-Jarovce).

Zachovanie tradičného rázu Rače

 • Ochrana pred developermi. 
 • Ochrana vinohradov. 
 • Podpora vinárstva. 
 • Obnovenie historickej Rače. 
 • Aby vinobranie bolo radosť a nie starosť. 

Zodpovedná doprava

 • Zavedenie jednotnej parkovacej politiky pre mesto. 
 • Vybudovanie záchytného parkoviska.
 • Potreba zvýšenia kapacity MHD alebo BID. 
 • Zlepšenie dostupnosti Železničnej stanice Bratislava – Rača.
 • Osobná vlaková preprava z časti Východné. 
 • Lepšie prepojenie časti Východné so zvyškom Rače. 
 • Vybudovanie oddelenej cyklotrasy v smere do mesta.
 • Bikesharing aj v Rači. 
 • Bezpečné miesta na odloženie bicyklov. 
 • Verejná elektrostanica na dobíjanie elektromobilov. 
 • Podpora elektromobility a hybridnej technológie. 

Život v Rači

 • Zblíženie starej a novej Rače.
 • Stretávanie poslancov s obyvateľmi.
 • Pokračovať v rekonštrukcii obecných budov.
 • Zvýšenie kapacity škôlok.
 • Spravodlivé udeľovanie škôlok.
 • Sprístupnenie atletických dráh a telocviční.
 • Altánky dostupné aj pre rodiny s deťmi a ľudí s obmedzenou schopnosťou pohybu.
 • Osadenie lavičiek v oblasti Domova dôchodcov na Podbrezovskej ulici.
 • Vybudovanie cvičiska pre psov.
 • Viac zodpovedných psíčkarov.
 • Kontrola všetkých prihlásených psov.

Zelené mesto

 • Protipovodňové opatrenia.
 • Ak nová výstavba, tak len zodpovedná a zelená.
 • Ak nové parkovacie miesta, tak len zeleného typu.
 • Preferencia náhradnej výsadby pred iným typom kompenzačných opatrení v rámci výrubovej politiky.
 • Komunitné kompostoviská.
 • Podpora nízkouhlíkovej dopravy.

Ďakujem za prečítanie môjho programu. Bol smerovaný na problémy Rače a jej obyvateľov. Bol by som rád, keby ste si pozreli aj program zameraný na celé mesto Bratislava – plán Bratislava, ktorý vypracoval Team Vallo.

V prípade, ak Vám niečo v mojom programe chýba, prekáža alebo by ste potrebovali niečo vysvetliť, neváhajte ma kontaktovať.